Kategoria: Budynki

Poczta na Łąkowej osiem - sierpień 2023 2

Na poczcie na Łąkowej

Dawno, dawno temu, czyli w zeszłym miesiącu, przyszedł do nas Prezes stowarzyszenia i jednocześnie admin tej strony i tak oto rzecze: Danuto! Mieszkałaś tyle lat w budynku, w którym jest poczta, to proszę napisz swoje...

0

Der letzte Lange Garten

Es lohnt sich, einen Blick auf sie zu werfen, solange sie noch bestehen: die ungewöhnlich langen, aber schmalen Gebäude in Langgarten (Długie Ogrody) 30A-F. Bei näherem Hinsehen verraten die gezackten Kanten der Backsteinfassaden, dass es...

Brama Nizinna - śnieg 2022 0

Zima na bastionach

Ileż dni czekaliśmy na taki dzień, słońce, śnieg i piękne widoki? W myślach mam tylko jedno – idąc z aparatem po Dolnym Mieście i Dzikiej Fosie Miejskiej – to trzeba mieć szczęście mieszkać w takim...

1

Moja Szkoła Podstawowa nosiła numer 4

Siedem lat mojego życia. A dokładniej od 1 września 1958 roku, do 24 czerwca 1965 roku. Wówczas do szkoły wchodziło się od podwórza, przejściem między salą gimnastyczną a sutereną. Witała nas woźna z dzwonkiem ręcznym,...

4

Kameralna

Nie od zawsze to miejsce nosiło taką nazwę. Ale już przed wojną (do mniej więcej 1935 roku) w tym samym miejscu też działała restauracja. Prowadził ją najpierw Franz, a później Clara Hohmann. Restauracja nosiła dumną...

Rozmiar czcionki
Kontrast