Marek Barański

Marek Zibiza BaranskiArchitekt i archeolog oddany wzmacnianiu tożsamości lokalnej oraz ochronie dziedzictwa kulturowego. Jako nauczyciel akademicki pobudza ciekawość i szacunek do historycznej przestrzeni miejskiej, włączając kolejne grupy studentów w zróżnicowane projekty lokalne. W ten sposób powstała inwentaryzacja architektoniczna dworku Uphagena oraz dokumentacja poświęcona piecom kaflowym na Dolnym Mieście. Pojawiły się także propozycje zagospodarowania zapomnianych obszarów Oruni oraz rewaloryzacji historycznych kamienic Dolnego Miasta. Możliwa było także zasadzenie jabłonek w donicach na ulicy Zielonej w ramach projektu „Zielona Zielona”.

Inicjator lub uczestnik wielu projektów lokalnych i międzynarodowych. Podróżuje po Bliskim Wschodzie, odsłaniając, dokumentując i rekonstruując zabytki architektury, zawsze jednak wraca na Dolne Miasto w Gdańsku, gdzie odpoczywa wśród zieleni, wody i przyjaciół oraz wymyśla dla siebie i innych kolejne, niebanalne zadania.

Artykuły Marka Barańskiego:

  1. Anonimowy chłopiec w mundurku
  2. Architektura przestrzeni kulturowych
Rozmiar czcionki
Kontrast