Stowarzyszenie

Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 13 grudnia 2013 r. A osobowość prawną uzyskało 2 kwietnia 2014 r.

Numer rachunku bankowego: 72203000451110000003849030

Nazwa banku: BGŻ PARIBAS SA

REGON: 222075575
NIP: 5833168996
KRS: 0000504619

Rozmiar czcionki
Kontrast