Tag: Wieczór Wybrzeża

Zagadka rysunkowa z Wieczoru Wybrzeża nr 40 z 18-19 lutego 1978 roku 0

Czy jesteś spostrzegawczy?

Przypomniana w dniu dzisiejszym na Facebooku przez Jacka Szymańskiego – autora wspomnień o nieistniejącym kiosku w budynku na Seredyńskiego informacja, że 18 lutego 1957 r. ukazał się pierwszy numer „Wieczoru Wybrzeża” oraz skojarzony z nią...

Rozmiar czcionki
Kontrast